Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi

Apiturk.com veya www.apiturk.com.tr internet sayfalarına girdiğinizde, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız:

Anılan web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve işbu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,web sayfalarını bilgisayarınız üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı iznine tabidir. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Bu sitenin ve içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı APİTÜRK’e bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’in bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu siteler tarafından yaratılan ya da yayımlanan malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. İlaveten, APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dışındaki bir siteye olan link, APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ün o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü çıkarabilir.

APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, işbu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye APİTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.